مدارس دولتی شریعتی منطقه 2 تهران

در این صفحه مدارس دولتی شریعتی منطقه 2 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست مدارس دولتی شریعتی منطقه 2 تهران

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 2

محله: شریعتی

آدرس: انتهای مرزداران، خیابان ناهید، کوچه محمدی

تلفن پشتیبانی
02191005343