مدارس دولتی نازی آباد منطقه 16 تهران

در این صفحه مدارس دولتی نازی آباد منطقه 16 تهران لیست شده است

14 مدرسه

لیست مدارس دولتی نازی آباد منطقه 16 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوچه حسن وظیفه دان، پلاک 10

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: جوادیه ،خیابان دشت آزادگان، ایستگاه قالیشویی، پلاک 14

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید عراقی، کوچه شهید فعال مکرمی، پلاک 14

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، هزار دستگاه، خیابان کوشا، پلاک 16

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوی کاج (پلیس)، پلاک 393

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، کوچه شهید علی مددی، پلاک 8

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: خیابان شهید رجائی، ایستگاه مسجد،روبروی پارک شهیدرجائی، پلاک 274

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، بازار دوم، چهارراه بوعلی شمالی، خیابان شهید احدی، پلاک 4

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، مجتمع مسکونی کاج، پلاک 394

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 16

محله: نازی آباد

آدرس: خیابان فدائیان اسلام ،روبروی درمانگاه مهدیه، پلاک 22

تلفن پشتیبانی
02191005343