بهترین مدارس دولتی سپاه منطقه 7 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی سپاه منطقه 7 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی سپاه منطقه 7 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 7

محله: سپاه

آدرس: میدان سپاه، روبروی حوزه نظام وظیفه، ابتدای خیابان سرباز

تلفن پشتیبانی
02191005343