بهترین مدارس فلسطین منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس فلسطین منطقه 6 تهران لیست شده است

19 مدرسه

لیست بهترین مدارس فلسطین منطقه 6 تهران

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از میدان فلسطین، پلاک 371

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از میدان فلسطین، پلاک 371

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: فلسطین شمالی، کوچه شهید مرتضی زاده، پلاک 12

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: فلسطین شمالی، کوچه شهید مرتضی زاده، پلاک 12

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان یوسف آباد، خیابان 9، پلاک 34

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، کوچه شهید صدوقی، پلاک 36

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: فلسطین شمالی، نرسیده به بلوارکشاورز، کوچه پلور، پلاک 1

کاردانش پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان کریم خان زند ،خیابان حافظ ،پلاک 733 همکف

متوسطه اول پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان سرپرست، روبرو فروشگاه رفاه، بن بست دوم، پلاک1

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: فلسطین

آدرس: خیابان میرزای شیرازی ،کوچه چهارم، پلاک 8

تلفن پشتیبانی
02191005343