بهترین مدارس فردوس شرقی منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس فردوس شرقی منطقه 5 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس فردوس شرقی منطقه 5 تهران

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: فردوس شرقی

آدرس: اتوبان ستاری، خیابان فردوس شرقی، خیابان وفا آذر جنوبی، بن بست گل آرای سوم

تلفن پشتیبانی
02191005343