بهترین مدارس بزرگراه نیایش منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس بزرگراه نیایش منطقه 5 تهران لیست شده است

1 مدرسه

لیست بهترین مدارس بزرگراه نیایش منطقه 5 تهران

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: بزرگراه نیایش

آدرس: انتهای بزرگراه نیایش غرب، انتهای آبشناسان، بلوار کوهسار، خیابان مدرسه، جنب باشگاه شهدای کن، مجتمع آموزشی نور ایمان

تلفن پشتیبانی
02191005343