بهترین مدارس آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران

در این صفحه بهترین مدارس آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران لیست شده است

37 مدرسه

لیست بهترین مدارس آریا شهر - صادقیه منطقه 5 تهران

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: فلکه صادقیه، بلوار فردوس، خیابان شهید قبادی، خیابان ظرافتی، پلاک 86

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: انتهای شهرزیبا خیابان فرهنگ روبروی پارک هخامنش

هنرستان دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: انتهای بلوار فردوس، نبش خیابان بهار جنوبی

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: فلکه دوم صاقیه، بلوار اباذر، بوستان دوم غربی، پلاک 16

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شالی، روبروی درمانگاه شهرداری، پلاک 20

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: فلکه دوم صادقیه، بزرگراه محمد علی جناح، بعد از خیابان سازمان آب، ابتدای ورودی بزرگراه کرج

متوسطه دوم پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: فلکه دوم صادقیه، بزرگراه محمد علی جناح، بعد از خیابان سازمان آب، ابتدای ورودی بزرگراه کرج

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: شاهین شمالی نبش بزرگراه آبشناسان

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: فلکه دوم صادقیه، بزرگراه آیت اله اشرفی اصفهانی، گلستان هشتم

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 5

محله: آریا شهر - صادقیه

آدرس: فلکه صادقیه، ضلع شمالی پارک، جنب مجتمع تجاری صادقیه

تلفن پشتیبانی
02191005343