بهترین مدارس دولتی لویزان منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی لویزان منطقه 4 تهران لیست شده است

11 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی لویزان منطقه 4 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، میدان حسین آباد، خیابان شهید جوانشیر، پلاک 33،روبروی مسجد کنی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، میدان حسین آباد، خیابان شهید جوانشیر، روبروی مسجد کنی

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: رسالت خیابان فرجام خیابان سراج گلستان 4

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: خیابان جشنواره نرسیده به چهارراه سیدالشهد، کوچه صادق

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: فرجام شرقی، خیابان، سراج، جنب کوچه صاحب الزمان

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، خیابان فرشادی، خیابان شاه رضائی، خیابان سلیمی، بن بست هشتم شرقی

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: فرجام، خیابان سراج، خیابان بیات، کوچه محمدخیابانی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، خیابان شهید شاه رضائی، خیابان شهید سلیمی، کوچه هشتم، پلاک 5

متوسطه اول پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، شهرک نیروی زمینی، شهرک شهید فلاحی

تلفن پشتیبانی
02191005343