بهترین مدارس لویزان منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس لویزان منطقه 4 تهران لیست شده است

25 مدرسه

لیست بهترین مدارس لویزان منطقه 4 تهران

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، خیابان فرشادی، خیابان شهید شاهرضایی، پلاک 44

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، میدان حسین آباد، خیابان شهید جوانشیر، پلاک 33،روبروی مسجد کنی

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، شهرک شهید دقایقی

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: بزرگراه رسالت کرمان شمالی کوی اسلامی پلاک 26

ابتدایی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، خیابان شهید طجرلو، شهرک شهید دقایقی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، میدان حسین آباد، خیابان شهید جوانشیر، روبروی مسجد کنی

ابتدایی پسرانه شاهد

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: لویزان، خیابان فرشادی، خیابان شهید ازگلی، پلاک 4

کاردانش دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: رسالت خیابان فرجام خیابان سراج گلستان 4

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: خیابان جشنواره نرسیده به چهارراه سیدالشهد، کوچه صادق

کاردانش پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: لویزان

آدرس: فرجام شرقی، خیابان، سراج، جنب کوچه صاحب الزمان

تلفن پشتیبانی
02191005343