بهترین مدارس دولتی دخترانه فرجام منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی دخترانه فرجام منطقه 4 تهران لیست شده است

5 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی دخترانه فرجام منطقه 4 تهران

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: خیابان فرجام شرقی، چهارراه شهید حیدر خانی، جنب دبیرستان شهید رودبار، پلاک 563

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، خیابان گلشنی، نبش 180 غربی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، سراج، گلستان ششم غربی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: فرجام، خیابان شهید گلشنی، 180 غربی، پلاک 82

بازرگانی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: فرجام

آدرس: استادحسن بنا شمالی میدان ملت خیابان نادر حسین پور (نیلوفر سابق)

تلفن پشتیبانی
02191005343