بهترین مدارس دولتی جشنواره منطقه 4 تهران

در این صفحه بهترین مدارس دولتی جشنواره منطقه 4 تهران لیست شده است

18 مدرسه

لیست بهترین مدارس دولتی جشنواره منطقه 4 تهران

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، نبش خیابان شهید رضا اخوت، پلاک 17

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: انتهای خیابان جشنواره، خیابان شهید جعفرپناه، بعد از راهنمایی سعدی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: جشنواره، شهرک شاهد، خیابان معینی نژاد، 10 متری سوم، پلاک 10

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: خیابان جشنواره، کوچه زارع

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: خیابان وفادار شرقی، خیابان استخر، بوستان ششم غربی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: جشنواره، جنب هلال احمر، پلاک 27

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: جشنواره، خیابان امین، کوی ملکی

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: جشنواره، خیابان امین، کوی ملکی

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: خیابان جشنواره، خیابان شهید زهدی، خیابان 20 متری علامه طباطبایی، پلاک 9

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 4

محله: جشنواره

آدرس: جشنواره، خیابان محمدی، نبش کوچه بهزیستی

تلفن پشتیبانی
02191005343