بهترین مدارس خلیج فارس منطقه 18 تهران

در این صفحه بهترین مدارس خلیج فارس منطقه 18 تهران لیست شده است

17 مدرسه

لیست بهترین مدارس خلیج فارس منطقه 18 تهران

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: خیابان خلیج، خیابان ابوسعید غربی، نوروزآباد، پارک انرژی، داخل پارک، سرای محله نوروز آباد

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: خلیج فارس،شهرک سینا،خیابان قربت، جنب هنرستان شهید همت

متوسطه دوم دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: بلوارمعلم، میدان معلم، دبیرستان مهر دانش

ابتدایی دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: خلیج فارس، بعد از بیمارستان فیاض بخش، کوچه شهید محسنی

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: خلیج، شهرک سینا، خیابان قربت، کوچه پارک

متوسطه دوم پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: شهرک ولی عصر،انتهای زاهدی، خیابان سیدالشهدا،پلاک 2222

ابتدایی پسرانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: خلیج، شهرک سینا، خیابان قربت، کوچه مدرسه، دبستان تربیت

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: خیابان خلیج فارس، خیابان قربت، نبش کوچه 4د

متوسطه دوم دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: یافت آباد، شهرک امام خمینی، روبروی پارک ارکیده

متوسطه اول دخترانه دولتی

منطقه: منطقه 18

محله: خلیج فارس

آدرس: خلیج، شهرک طالقانی، خیابان شهید حسینی

تلفن پشتیبانی
02191005343