درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا یوسفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
  • مدرس حسابداری ویژه بازار کار از سال 1393
  • تریدر بازارهای مالی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا یوسفی

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

حسابداری میانه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

حسابداری مالیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

متون حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

حسابداری پیشرفته 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

اصول حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

اصول حسابداری و هزینه یابی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

اصول حسابداری و هزینه یابی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی صنایع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

زبان تخصصی کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

زبان تخصصی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

حسابداری شرکت ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
15٪
131,000 تومان

مدرس حسابداری ویژه بازار کار از سال 1393

مترجم تخصصی در حوزه حسابداری و بازارهای مالی

تریدر بازارهای مالی

ویدیو وجود ندارد!