درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

حسن داوری مقدم

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
4 جلسه موفق
کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه بیرجند
  • تدریس به مدت 15 سال در مدارس
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسن داوری مقدم

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
25٪
161,000 تومان

تدریس به مدت 15 سال در مدارس

سابقه تدریس خصوصی ابتدایی

دبیر رسمی آموزش و پرورش

دیدگاه دانش آموزان درباره حسن داوری مقدم

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

شهریارریگی

6 ماه پیش

تدریس شون بسیار عالی بابیان بسیارواضع باتشکر فراوان ازایشان

ریاضی ششم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!