درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهین محمد حسن پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
سابقه تدریس بیش از 20 سال در مدارس
  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس به دانش آموزان اوتیسم در کلاس های حضوری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهین محمد حسن پور

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

تدریس به دانش آموزان اوتیسم در کلاس های حضوری

برگزاری جلسات ورکشاپ آموزشی به اولیا در مدرسه

سابقه تدریس در مدرسه سلام همت بمدت 8 سال

سابقه تدریس بیش از 20 سال در مدارس

ویدیو وجود ندارد!