درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

اندیشه شاکری

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرمان
2 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شیراز
  • سابقه 1 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اندیشه شاکری

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پلیمرها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

خواص فیزیکی مواد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انجماد فلزات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پدیده های انتقال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

شیمی فیزیک مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ترمودینامیک مواد 1

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

خواص مکانیکی مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تغلیظ مواد معدنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول استخراج مواد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش های شناسایی مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

بلور شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سینتیک مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

عملیات حرارتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

خوردگی و اکسیداسیون

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مواد دیرگداز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کانی شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تولید آهن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فولاد سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تولید فلزات غیرآهنی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فرو آلیاژها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

متالوژی سطوح و پوشش ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

طراحی و اصول کوره های صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سوخت و انرژی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

انتخاب مواد فلزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اقتصاد و مدیریت صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

متالوژی جوشکاری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

متالوژی پودر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش های نوین آنالیز مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش های نوین تهیه و تصفیه فلزات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آلیاژهای غیرآهنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مواد پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل کیفی مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استخراج فلزات 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک جامدات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل فرآیندهای متالوژی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پلیمرها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ساختار سرامیک ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

روش های مدرن آنالیز مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فرآیند ساخت سرامیک ها 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سرامیک های ساختمانی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سرامیک های مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

اصول متالوگرافی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس دروس مختلف در دانشگاه ازاد واحد زرند هم به صورت حضوری و هم به صورت انلاین

سابقه 1 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

دیدگاه دانش آموزان درباره اندیشه شاکری

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
0
5

حسین اصل ناصحی

5 ماه پیش

همه چیز خوب بود و راضی بودم

سوخت و انرژی

ویدیو وجود ندارد!