درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ابوالحسن سیرانزاده گرگری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی ریاضی از دانشگاه محقق اردبیلی
  • سابقه تدریس در اموزشگاه های معتبر
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 7 سال
  • آشنا به مفاهیم روز ریاضی
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ابوالحسن سیرانزاده گرگری

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی به مدت 7 سال

سابقه تدریس در اموزشگاه های معتبر