در حال حاضر صفحه استاد ابوالحسن سیرانزاده گرگری به صورت موقت غیرفعال شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با پشتیبانی استادبانک تماس بگیرید.

پشتیبانی: 021-91005343
ابوالحسن سیرانزاده گرگری

ابوالحسن سیرانزاده گرگری

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تبریز

استاد جدید

کارشناسی ریاضی از دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه بناب

سابقه تدریس خصوصی در آموزشگاه ها به دانش آموزان تیز هو شان و نمونه دولتی

سابقه تدریس خصوصی حضوری به مدت 7 سال

درباره استاد

ابوالحسن سیرانزاده گرگری استاد 2 ستاره استادبانک می‌باشد که تا به اینجا شاگردی نداشته و یک استاد جدید است. او می‌تواند به صورت حضوری در شهر تبریز تدریس کند. استادابوالحسن سیرانزاده گرگری در گروه‌های درسی «ریاضی متوسطه اول» تدریس خصوصی می‌کند.

سابقه تدریس خصوصی در آموزشگاه ها به دانش آموزان تیز هو شان و نمونه دولتی

سابقه تدریس خصوصی حضوری به مدت 7 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343