این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عفت وزیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از موسسه آموزش عالی تابران - مشهد
  • سابقه 15 سال تدریس زبان در آموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عفت وزیری

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 15 سال تدریس زبان در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!