درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ایمان غفاری برزگر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف
  • یکسال تدریس در دبیرستان نمونه دولتی علامه جعفری
  • سابقه تدریس بمدت 1 سال در مدرسه
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضیات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ایمان غفاری برزگر

هندسه دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

هندسه یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

هندسه دوازدهم (تحلیلی و جبر خطی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

ریاضیات گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

یکسال تدریس در دبیرستان نمونه دولتی علامه جعفری

ویدیو وجود ندارد!