مینا اصفهانی

مینا اصفهانی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه جامع علمی کاربردی

کاردانی علوم تربیتی از دانشگاه علمی کاربردی

سابقه تدریس خصوصی بیش از 18 سال

سابقه تدریس به شاگردان دارای اختلال یادگیری

درباره استاد

روش آسان یادگیری از ابداعات بنده میباشد یادگیری آسان با شکل برای انواع ضرب های چهارم در حال حاضر با لطف خدا از پیش دبستان تا ششم شاگردانی با اختلالات یادگیری و رفع اختلال دارم که ثمره دعای خیر آنها بدرقه راهم میباشد.

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی

سابقه تدریس خصوصی بیش از 18 سال

سابقه تدریس به شاگردان دارای اختلال یادگیری

تلفن پشتیبانی
021-91005343