درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نسیم مهاجری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی از کشور آمریکا
  • تجربه 20 سال زندگی در آمریکا
  • تجربه تدریس برای کودکان و نوجوانان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نسیم مهاجری

زبان انگلیسی برای کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

137,000 تومان

تجربه 20 سال زندگی در آمریکا

تجربه تدریس برای کودکان و نوجوانان

ویدیو وجود ندارد!