درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسین خلفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان روسی از دانشگاه بجنورد
  • کارشناسی ارشد زبان روسی از دانشگاه تهران
  • افتخار تحصیلی: رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد زبان روسی
  • افتخار تحصیلی: رتبه سوم کشوری در تئاتر بین المللی به زبان روسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسین خلفی

زبان روسی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکالمه زبان روسی (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

3 سال تدریس در آموزشگاه های زبان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!