این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

تکتم حافظی نیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • سابقه تدریس خصوصی دروس متوسطه اول و دوم
  • تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی سلمان
  • استاد حل تمرین دانشگاه اقبال لاهوری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط تکتم حافظی نیا

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس در دانشگاه غیر انتفاعی سلمان

استاد حل تمرین دانشگاه اقبال لاهوری

سابقه تدریس خصوصی دروس متوسطه اول و دوم

آشنا به مفاهیم روز ریاضی و تدریس قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!