درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فریبا صالح پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه ملایر
  • سابقه بیش از 10سال تدریس خصوصی
  • سابقه تدریس در چند آموزشگاه در تهران به صورت گروهی و خصوصی
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فریبا صالح پور

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه بیش از 10سال تدریس خصوصی

سابقه تدریس در چند آموزشگاه در تهران به صورت گروهی و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!