فریبا صالح پور

فریبا صالح پور

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه ملایر

سابقه بیش از 10سال تدریس خصوصی

سابقه تدریس در چند آموزشگاه در تهران به صورت گروهی و خصوصی

سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

بنده ابتدا با تفهیم مطالب از پایه و تفهیم کتاب مطلب را شروع کرده وبا توجه به شرایط دانش آموز وارد مراحل دیگر شامل نمونه سوالات و کتابهای کمک درسی و...میشوم سابقه تدریس در چند آموزشگاه در تهران به صورت گروهی و خصوصی سابقه بیش از 10سال تدریس خصوصی

سابقه بیش از 10سال تدریس خصوصی

سابقه تدریس در چند آموزشگاه در تهران به صورت گروهی و خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343