درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رئوف فقیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کاردانی هنرهای تجسمی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • مدرس رسمی آموزش و پرورش با سابقه بیش از ده سال
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی شاهد
  • درصد بالای شاگردانم با بیش از هفتاد درصد در کنکور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رئوف فقیری

منطق دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فلسفه یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فلسفه دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

مدرس رسمی آموزش و پرورش با سابقه بیش از ده سال

تدریس در مدارس نمونه دولتی شاهد

درصد بالای شاگردانم با بیش از هفتاد درصد در کنکور

ویدیو وجود ندارد!