درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

منصوره مسیح آبادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کاردانی دبیری ریاضی از دانشگاه تربیت معلم
  • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم
  • آشنا به متدهای روز تدریس مقاطع ابتدایی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط منصوره مسیح آبادی

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

استعداد تحلیلی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

دبیر رسمی اموزش و پرورش

آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

آشنا به متدهای روز تدریس مقاطع ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!