درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ابوالفضل جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا بیوشیمی بالینی از دانشگاه تهران
  • ده سال سابقه تدریس در مدارس برتر تهران
  • تدریس رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری
  • قبولی رتبه23_40کنکور سراسری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ابوالفضل جعفری

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

تدریس رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور سراسری

ده سال سابقه تدریس در مدارس برتر تهران

قبولی رتبه23_40کنکور سراسری

طراح آزمون های جامع قلم چی به مدت 3 سال

سابقه تدریس خصوصی و آموزشگاه ها بیش از 10سال

ویدیو وجود ندارد!