این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمدصادق صادق زاده

محمدصادق صادق زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف
  • تدریس در مدارس غیر انتفاعی به عنوان مدرس کلاس تقویتی
  • سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدارس غیر انتفاعی به عنوان مدرس کلاس تقویتی

سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!