درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی سودمند

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد معارف اسلامی از حوزه علمیه
  • کارشناسی معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی) از حوزه علمیه
  • سابقه 13 سال تدریس در حوزه و بهزیستی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی سودمند

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه 13 سال تدریس در حوزه و بهزیستی

ویدیو وجود ندارد!