درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

هاجر قبادی نیا

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری - اصفهان
29 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس دروس ریاضی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هاجر قبادی نیا

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه تدریس دروس ریاضی به صورت خصوصی

دیدگاه دانش آموزان درباره هاجر قبادی نیا

5 از 3 1 نفر امتیاز داده اند.

3
5
5
5

مهزیار مختاری

2 ماه پیش

عالی خیلی خوب بود

پاسخ استاد:

امیدوارم در مطالعه و یادگیری موفق باشید

ریاضی نهم

ویدیو وجود ندارد!