درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علیرضا مشغول الذکر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه پیام نور
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  • سابقه تدریس خصوصی بمدت 4 سال
  • ارائه مقاله ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا مشغول الذکر

نرم‌افزار سالیدورکز Solidworks

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

نرم‌افزار انسیس Ansys

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

نرم‌افزار فلوئنت Fluent

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی بمدت 4 سال

ویدیو وجود ندارد!