درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی رامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد ادبیات و زبان عربی از دانشگاه غیرانتفاعی
  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 18 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه 6 سال تدریس در مدارس نمونه دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی رامی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
10٪
193,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
10٪
193,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

215,000
10٪
193,000 تومان

سابقه 6 سال تدریس در مدارس نمونه دولتی

قبولی شاگردانم در دانشگاه های دولتی

سابقه 18 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!