این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عابدین خزایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه کردستان
  • سابقه تدریس خصوصی زیست
  • سابقه تدریس به بیش از 40 نفر
  • تدریس و تسلط بر کتب درسی زیست شناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عابدین خزایی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی زیست

سابقه تدریس به بیش از 40 نفر

تدریس و تسلط بر کتب درسی زیست شناسی

ویدیو وجود ندارد!