درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

میثم ربیعی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • افتخار تحصیلی: فارغ التحصیل با رتبه دوم در بین فارغ التحصیلان
  • پژوهشگر برتر سال 86 در دانشگاه
  • سابقه تدریس دروس مهندسی مکانیک در دانشگاه در حدود 10 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط میثم ربیعی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدل سازی با نرم افزار PDMS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه تدریس دروس مهندسی مکانیک در دانشگاه در حدود 10 سال

مولف و مترجم بیش از 10 جلد کتاب تخصصی در زمینه‌ مهندسی مکانیک

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی به مدت 16 سال

تدریس دوره های تخصصی پایپینگ در آموزشگاهها و شرکتهای صنعتی مانند شرکت صنایع آذرآب

ویدیو وجود ندارد!