درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سمیه مهدوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه مازندران
  • سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی
  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سمیه مهدوی

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
199,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه

شرکت در کارگاه مهارت افزایی و توانمند سازی مدرسان حق التدریس

مشاوره بیش از 15 پایان نامه کارشناسی ارشد

شرکت در کنفرانس های بین المللی و ارایه مقاله به انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!