درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سیده فاطمه هاشمی

سیده فاطمه هاشمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دارای مدرک TTC کودکان و بزرگسالان از موسسه علوم و فنون کیش
  • دارای مدرک CAE از موسسه علوم و فنون کیش
  • 3 سال تجربه تدریس حضوری و آنلاین در موسسه علوم و فنون کیش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

3 سال تجربه تدریس حضوری و آنلاین در موسسه علوم و فنون کیش

دارای مدرک TTC کودکان و بزرگسالان از موسسه علوم و فنون کیش

دارای مدرک CAE از موسسه علوم و فنون کیش

ویدیو وجود ندارد!