درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرزاد زمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی مهندسی صنایع از موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی اکسل مهندسی بصورت حضوری و آنلاین در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
  • تدریس اکسل سازمانی و کاربردی مختص کارمندان در تمام جایگاه های سازمانی.
  • تدریس اکسل کاربردی در شرکت ورق خودرو ایران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرزاد زمانی

نرم‌افزار اِکسل (Microsoft Excel)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

برگزاری کارگاه های آموزشی اکسل مهندسی بصورت حضوری و آنلاین در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

تدریس اکسل سازمانی و کاربردی مختص کارمندان در تمام جایگاه های سازمانی.

تدریس خصوصی اکسل در جهت آماده سازی فراگیرها در مصاحبه شغلی

تدریس اکسل کاربردی در شرکت ورق خودرو ایران

ویدیو وجود ندارد!