این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

هدی مسرور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
  • تدریس دوره های pre IELTS و IELTS
  • سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی بیش از 10 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هدی مسرور

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

تدریس در دبیرستانهای مطرح تهران

تدریس دوره های pre IELTS و IELTS

سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی بیش از 10 سال

ویدیو وجود ندارد!