این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

منوچهر سیفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس بیش از 20 سال در مدارس
  • سابقه تدریس ریاضی متوسطه اول در مدارس و خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط منوچهر سیفی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس بیش از 20 سال در مدارس

سابقه تدریس ریاضی متوسطه اول در مدارس و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!