این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امیر محمد جلیلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • افتخار تحصیلی: نویسنده مقالات معتبر و ISI در رشته پزشکی
  • 5 سال سابقه تدریس زیست شناسی
  • تدریس در صدا و سیما (در شبکه های چهار، آموزش و یک سیما)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیر محمد جلیلی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

180,000 تومان

برگزاری کلاس در شهرستان های تبریز، گرگان، یاسوج، تهران

5 سال سابقه تدریس زیست شناسی

تدریس در صدا و سیما (در شبکه های چهار، آموزش و یک سیما)

ارتقا درصد دانش آموز از 0 به بالای 70 در کلاس های خصوصی

ویدیو وجود ندارد!