درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی ماجدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
دکترا شیمی از دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس دروس شیمی به صورت خصوصی
  • برگزاری کلاس برای آمادگی مسابقه ملی نانو تدریس
  • کسب رتبه یک در مسابقه ملی نانو

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی ماجدی

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

150,000 تومان

سابقه تدریس دروس شیمی به صورت خصوصی

برگزاری کلاس برای آمادگی مسابقه ملی نانو تدریس

ویدیو وجود ندارد!