این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اکبر دلدار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • سابقه تدریس بمدت 27 سال در مدارس
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس خصوصی شیمی متوسطه دوم و کنکور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اکبر دلدار

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس بمدت 27 سال در مدارس

سابقه تدریس خصوصی شیمی متوسطه دوم و کنکور

ویدیو وجود ندارد!