این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهاره کاظم لو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه آزاد اسلامی شهرری
  • ویراستار علمی شیمی در انتشارات مبتکران
  • طراح سوال آزمون های طبقه بندی
  • سابقه تدریس خصوصی شیمی بمدت 5 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهاره کاظم لو

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

ویراستار علمی شیمی در انتشارات مبتکران

طراح سوال آزمون های طبقه بندی

سابقه تدریس خصوصی شیمی بمدت 5 سال

ویدیو وجود ندارد!