درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی آذرمنش

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه فرهنگیان
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تبریز
  • دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران
  • تدریس در دبیرستان های سمپاد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی آذرمنش

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تدریس در دبیرستان های سمپاد

استادیار فیزیک مدرن دانشگاه تبریز

برنامه ریز حرفه ای کنکورهای سراسری

ویدیو وجود ندارد!