درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سمانه محمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
17 جلسه موفق
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهرا
  • سابقه کار در زمینه سرپرستی و مدیریت امورمالی وحسابداری به مدت 12 سال
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس در موسسات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سمانه محمدی

اصول علم اقتصاد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

پژوهش در عملیات 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مالیه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

پول و ارز بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابداری صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابداری میانه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابداری مالیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

متون حسابداری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابداری پیشرفته 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابرسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مدیریت مالی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حقوق تجارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

پژوهش عملیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مدیریت تولید

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

حسابرسی سیستمهای کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

زبان تخصصی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه کار در زمینه سرپرستی و مدیریت امورمالی وحسابداری به مدت 12 سال

سابقه تدریس در موسسات

سابقه تدریس خصوصی

دیدگاه دانش آموزان درباره سمانه محمدی

5 از 4.67 3 نفر امتیاز داده اند.

4.7
4.7
4
4.7

شریفه غلامی

5 ماه پیش

بیان گیرا استاد و صبوری ایشان در پاسخگویی به سوالات خیلی خوب است.

حسابداری میانه

سحر ناظمی

5 ماه پیش

طبق یک جلسه کلاسی که با ایشون داشتم با اینکه ایشون به نسبت بقیه ی اساتید مبلغ کمی دریافت میکنند ولی فوق العاده استادی دلسوز و مسلط هستند و با صبر و حوصله جواب سوال هارا دقیق و درست میدهند.واقعا از ایشان متشکرم

حسابداری پیشرفته 1 و 2

رضا پناهی

5 ماه پیش

خیلی خوب بودن

روش تحقیق

ویدیو وجود ندارد!