درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه غفارنژاد

فاطمه غفارنژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس در هنرستان در رشته انیمیشن
  • تدریس هنرهای تجسمی و طراحی در موسسات تهران و کرج
  • آموزش نرم افزار فتوشاپ برای نقاشی دیجیتالی و طراحی کاراکتر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس در هنرستان در رشته انیمیشن

آموزش نرم افزار فتوشاپ برای نقاشی دیجیتالی و طراحی کاراکتر

تدریس هنرهای تجسمی و طراحی در موسسات تهران و کرج

ویدیو وجود ندارد!