این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رضا افضلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه ازاد اسلامی بهارستان
  • کارشناسی تعمیر و نگهداری هواپیما از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رضا افضلی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!