احمد رضایی

احمد رضایی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

دکترا ریاضی از دانشگاه لرستان

تدریس در دبیرستان . تدریس در دانشگاه لرستان . تدریس در دانشگاه های پیام نور خرم آباد الشتر مسجد سلیمان و پلدختر تدریس در دانشگاه های آزاد خرم آباد دره شهر مسجد سلیمان بمدت 15 سال

قبولی دانشجویان زیادی در مقاطع ارشد و دکتری

استخدام خیلی از دانش جویان در ادارات مختلف دولتی

درباره استاد

دروس ریاضی را تدریس نموده ام

تدریس در دبیرستان . تدریس در دانشگاه لرستان . تدریس در دانشگاه های پیام نور خرم آباد الشتر مسجد سلیمان و پلدختر تدریس در دانشگاه های آزاد خرم آباد دره شهر مسجد سلیمان بمدت 15 سال

قبولی دانشجویان زیادی در مقاطع ارشد و دکتری

استخدام خیلی از دانش جویان در ادارات مختلف دولتی

تلفن پشتیبانی
021-91005343