درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عباس مسیحا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه پیام نور
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مفید
  • سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه
  • فارغ التحصیل دوره ارشد با رتبه عالی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عباس مسیحا

اصول علم اقتصاد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

پول و ارز بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

روش تحقیق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اصول تنظیم و کنترل بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اقتصاد خرد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اقتصاد کلان 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اقتصاد بخش عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

پول و بانکداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اقتصاد منابع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

نظام های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اقتصاد کشاورزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اقتصاد عمومی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

اقتصاد توسعه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ارزیابی طرح های اقتصادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی بودجه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!