درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ندا رحمانفر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
76 جلسه موفق
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی_الکترونیک از دانشگاه علمی کاربردی
  • تدریس بمدت 11 سال در مدرسه شهید مهدوی
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی اول ابتدایی

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ندا رحمانفر

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

160,000 تومان

تدریس بمدت 11 سال در مدرسه شهید مهدوی

سابقه تدریس خصوصی اول ابتدایی

سابقه تدریس تخصصی اول ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!